Wkłady niepieniężne w Prostej Spółce Akcyjnej

admin on 9 lutego, 2022

Wkłady niepieniężne w Prostej Spółce Akcyjnej

Struktura budowy Prostej Spółki Akcyjnej w wielkim stopniu wpływa na jej funkcjonowanie i pozwala akcjonariuszom na bardzo elastyczne kroki.

W Prostej Spółce Akcyjnej oprócz wkładów pieniężnych można wyróżnić wkład niepieniężne, których suma stanowi kapitał akcyjny PSA.

Wkłady niepieniężne dzielą się na:

  1. wkłady zwiększające wysokość kapitału akcyjnego (aktywa możliwe do wyceny i sprzedaży, które wykazuje się w bilansie):
    • prawa rzeczowe np. ruchomości lub nieruchomości
    • prawa majątkowe np. patenty
    • prawa obligatoryjne np. wierzytelności
  2. wkłady niezasilające kapitału akcyjnego za akcje objęte za świadczenie pracy lub usług (umiejętności, wiedza, pomysł).
    Wkłady niepieniężne nie będą mogły zostać wniesione do Prostej Spółki Akcyjnej podczas jej zakładania w sposób elektroniczny z wykorzystaniem wzorca umowy.

W PSA obowiązują swobodne zasady przy dokonywaniu wyceny pracy lub usług, które zależą od wzajemnych ustaleń akcjonariuszy przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych.

Zawyżenie wartości wkładu niepieniężnego P.S.A.

Prosta spółka akcyjna jest najnowszym podmiotem, który mogą wybrać przedsiębiorcy rejestrując swoją firmę. P.S.A. to połączenie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, a kontrolę nad nią sprawuje Kodeks spółek handlowych. Według art.300 tegoż właśnie kodeksu zawyżenie wartości wkładu niepieniężnego P.S.A. może mieć znaczące konsekwencje.

Artykuł przewiduje, że akcjonariusz, który zawyżył wkład niepieniężny przeznaczony na kapitał akcyjny, ma obowiązek wyrównać brakującą wartość. Dodatkowo, członkowie zarządu również odpowiadają z akcjonariuszem, chyba że nie są winni. Należy pamiętać, że nie jest możliwe zwolnienie akcjonariusza i członków zarządu od odpowiedzialności, gdyś są oni zobowiązani wobec prostej spółki akcyjnej. Takie rozwiązanie ma za zadanie chronić wierzycieli, gdyż spłacenie wkładu leży w interesie całego zarządu, więc nie ma możliwości uchylenia się.

 

Zostaw komentarz