Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w Prostą Spółkę Akcyjną

admin on 9 lutego, 2022

Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w Prostą Spółkę Akcyjną

Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w Prostą Spółkę Akcyjną jest w wielu przypadkach trafnym krokiem, pozwalającym uzyskać wiele korzyści. Niniejszy wpis przybliży całą procedurę, jaką musi przejść chętny przedsiębiorca. Chcąc zoptymalizować formę działania przedsiębiorstwa, należy wykonać poniższe kroki:

Analiza potencjalnych korzyści

Pierwszym krokiem procedury przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa na Prostą Spółkę Akcyjną jest przeanalizowanie, czy PSA jest właściwą formą prowadzenia biznesu, która umożliwi maksymalizację korzyści przy zachowaniu możliwie prostych wymagań formalnych. Po podjęciu decyzji, należy przygotować plan przekształcenia.

Plan przekształcenia

Plan przekształcenia to dokument, w którym należy przedstawić wartość majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a także oświadczyć o woli przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Plan przekształcenia sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Do tak sporządzonego dokumentu należy także dołączyć wszelkie projekty dokumentów istotne dla procedury przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę.

Złożenie oświadczenia
Kolejnym krokiem procedury przekształcenia jest złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorstwa jednoosobowego w Prostą Spółkę Akcyjną. Po złożeniu oświadczenia należy powołać członków organów spółki przekształconej. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej konieczne będzie powołanie zarządu spółki lub Rady Dyrektorów jako kluczowego organu.

Zgłoszenie Prostej Spółki Akcyjnej

Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych działań możliwe jest zgłoszenie nowej Prostej Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS, a także wykreślenie danych z CEiDG. Sąd Rejestrowy dokonuje wpisu nowo powstałej/przekształconej Prostej Spółki Akcyjnej do rejestru KRS. Czynność ta zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Profesjonalne wsparcie

Proces przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w Prostą Spółkę Akcyjną wymaga spełnienia szeregu wymagań formalnych, a także ciągłego zaangażowania przedsiębiorcy, jak i odpowiednich specjalistów – prawników i księgowych. Przekształcenie oferuje wiele korzyści, które gwarantują wyższy standard ochrony prawnej, a także mniejsze ryzyko związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kancelaria adwokacka Piotra Wierzbickiego oferuje profesjonalne wsparcie prawne, pozwalając na sprawne przejście procesu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w Prostą Spółkę Akcyjną.

0 komentarzy
Zostaw komentarz