Prosta Spółka Akcyjna a spółka z o.o. – struktura majątkowa

admin on 9 lutego, 2022

Prosta Spółka Akcyjna a spółka z o.o. – struktura majątkowa Kwestią, która posiada więcej różnic niż w przypadku powstawania czy prowadzenia działalności, jest z pewnością struktura majątkowa. Możliwością, która jest jak dotąd dosyć nowa jest możliwość wniesienia wkładu w formie niepieniężnej – czynność niemożliwa w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kluczowym faktem jest także to, że w Prostej Spółce Akcyjnej akcje nie mają de facto wartości nominalnej. Oznacza to, że niemożliwe jest podniesienie ich wartości. Można jednak emitować nowe akcje. Zysk rozdzielany jest proporcjonalnie, na bardzo podobnych zasadach. Po spełnieniu szeregu warunków można także wypłacać zaliczkę akcjonariuszom w trakcie roku obrotowego.

Prosta Spółka Akcyjna a spółka z o.o. – rozwiązanie podmiotu
Na koniec pozostaje temat rozwiązania spółki. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej, kwestia rozwiązania i likwidacji została znacznie uproszczona. Nową opcją jest wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników poprzez wystąpienie do sądu w tej kwestii. Takiej możliwości nie przewidują przepisy w spółce z o.o. – można jednak żądać wykluczenia wspólnika czy rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu. Wierzyciel tego podmiotu nie może jednak wypowiedzieć umowy spółki. Likwidacja w obu przypadkach przebiega podobnie, jednak w Prostej Spółce Akcyjnej istnieje możliwość uzyskania charakteru uproszczonego poprzez przejęcie całego majątku spółki przez wyznaczonego akcjonariusza.

Która forma jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy?
Obie wymienione formy prowadzenia działalności gospodarczej mają swoje zalety i wady, a także pewne podobieństwa. Jednak Prosta Spółka Akcyjna przez wzgląd na niski wymagalny kapitał oraz wiele uproszczeń proceduralnych wydaje się być atrakcyjną formą podjęcia działalności, w szczególności dla startupów.

0 komentarzy
Zostaw komentarz