Prosta spółka akcyjna a jednoosobowa działalność gospodarcza – podobieństwa i różnice

admin on 9 lutego, 2022

Niniejszy wpis przybliży tematykę podobieństw oraz różnic pomiędzy dwoma formami prowadzenia działalności gospodarczej – jednoosobową działalnością gospodarczą, a Prostą Spółką Akcyjną. Pomimo dość przeciwstawnej pozycji tych dwóch odległych form prowadzenia biznesu, istnieją pewne wspólne cechy, które także warto wymienić. Forma prawna Różnicą, którą można wskazać już na pierwszy rzut oka jest to, że Prosta Spółka Akcyjna ze względu na swoją pozycję w systemie prawnym jako spółka prawa handlowego, podlega bezpośrednio pod przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto jest także spółką kapitałową, to znaczy, że przy powstawaniu spółki duże znaczenie mają wkłady wniesione przez akcjonariuszy. W zamian za wkłady akcjonariusze otrzymują odpowiednią ilość akcji spółki. Z drugiej strony, brak w Prostej Spółce Akcyjnej relacji osobowej między wspólnikami, jak ma to miejsce w przypadku spółki komandytowej czy spółki jawnej.

Niniejszy wpis przybliży tematykę podobieństw oraz różnic pomiędzy dwoma formami prowadzenia działalności gospodarczej – jednoosobową działalnością gospodarczą, a Prostą Spółką Akcyjną. Pomimo dość przeciwstawnej pozycji tych dwóch odległych form prowadzenia biznesu, istnieją pewne wspólne cechy, które także warto wymienić. Forma prawna Różnicą, którą można wskazać już na pierwszy rzut oka jest to, że Prosta Spółka Akcyjna ze względu na swoją pozycję w systemie prawnym jako spółka prawa handlowego, podlega bezpośrednio pod przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto jest także spółką kapitałową, to znaczy, że przy powstawaniu spółki duże znaczenie mają wkłady wniesione przez akcjonariuszy. W zamian za wkłady akcjonariusze otrzymują odpowiednią ilość akcji spółki. Z drugiej strony, brak w Prostej Spółce Akcyjnej relacji osobowej między wspólnikami, jak ma to miejsce w przypadku spółki komandytowej czy spółki jawnej.

Osobowość prawna Najważniejszą różnicą jest fakt, że Prosta Spółka Akcyjna w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej posiada osobowość prawną, to znaczy, że jest niezależnym od akcjonariuszy podmiotem praw i obowiązków. Zatem akcjonariusze są bardziej oddzieleni majątkowo od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku PSA akcjonariusze nie odpowiadają bezpośrednio majątkiem za zaległe składki ZUS, nieopłacone faktury czy zaległości podatkowe. Spółka odpowiada za zobowiązania jedynie swoim majątkiem – umożliwia to prowadzenie bardziej odważnych przedsięwzięć biznesowych poprzez ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy za jej zobowiązania. Podatki Podatki są dziedziną, która zalicza się do podobieństw między jednoosobową działalnością gospodarczą a Prostą Spółką Akcyjną. PSA może być tak samo jak jednoosobowe przedsiębiorstwo opodatkowana podatkiem liniowym. Ponadto, oba rodzaje przedsiębiorstw mogą być podatnikiem podatku od towarów i usług (VATowcem). PSA tak samo jak jednoosobowe przedsiębiorstwo może także zatrudniać pracowników i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Kapitał
Istotnym podobieństwem, które łączyć będzie obie omawiane formy działalności gospodarczej jest fakt, że do ich założenia nie jest wymagany duży kapitał – kapitał akcyjny w PSA wynosić może minimalnie 1 zł. Ułatwia to operowanie taką formą działalności przedsiębiorcom, którzy nie posiadają dużego kapitału.
Rola właściciela
Rola właściciela w obu formach prowadzenia działalności gospodarczej jest kluczowa. W PSA prawo umożliwia przyznanie właścicielowi specjalnych uprawnień, takich jak na przykład prawo do powoływania osób w skład organów spółki czy uprzywilejowanie akcji (założycielskich).
Podsumowanie
Prosta Spółka Akcyjna jest mało wymagającą i przyjazną dla przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada niskie wymogi kapitałowe, niskie ryzyko odpowiedzialności za zobowiązania spółki, większą ochronę prawną i korzystne rozwiązania wykorzystywane także w jednoosobowej działalności gospodarczej.

0 komentarzy
Zostaw komentarz