Struktura majątkowa Prostej Spółki Akcyjnej

Struktura majątkowa Prostej Spółki Akcyjnej

 • Struktura majątkowa Prostej Spółki Akcyjnej jest oparta na dwóch poniższych modelach:
 • akcji bez wartości nominalnej, inaczej akcji beznominałowej, które będąc oderwane od kapitału akcyjnego, nie stanowią jego części. W ich skład wchodzą:
 • wkłady pieniężne;
 • wkłady niepieniężne, w tym praca, usługi, prawo niezbywalne;
 • kapitale akcyjnym, który przedstawia nowy rodzaj kapitału podstawowego, niebędącego kapitałem zakładowym w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Obejmują on:
 • wkłady pieniężne;
 • wkłady niepieniężne z wyłączeniem pracy, usług i prawa niezbywalnego.

 • Clients: Ethan Hunt
 • Completion: February 5th, 2017
 • Project Type: Villa, Residence
 • Architects: Logan Cee