show information

Prosta spółka akcyjna

„Prosta spółka akcyjna jest nową formą działalności gospodarczej. Zawiera elementy spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To rodzaj niepublicznej spółki kapitałowej, która charakteryzuje się takimi rozwiązaniami jak:

 • realizacja nowatorskich koncepcji w szczególności tworzonych przez start-upy
 • wprowadzeniem niskiego kapitału (minimalny o wartości 1 zł)
 • możliwość szybkiej rejestracji w KRS oraz szansa podjęcia uchwał na piśmie, dzięki użyciu środków elektronicznej komunikacji.
 • brak organu takiego jak rada nadzorcza. Dzięki temu prowadzenie spółki staje się łatwiejsze
 • mała liczba założycieli danej spółki (wystarczy jedna osoba za wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.)”
 • „efektywny mechanizm ochrony wierzycieli w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na
 • wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności”

Polska Spółka Akcyjna jest łatwiejsza w prowadzeniu niż klasyczna spółkę akcyjna, jest również łatwiejsza do rozwiązania.

 • Clients: Ethan Hunt
 • Completion: February 5th, 2017
 • Project Type: Villa, Residence
 • Architects: Logan Cee