hide informationshow information

Kto może założyć prostą spółkę akcyjną?

Kto może założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Prostą Spółkę Akcyjną tworzą akcjonariusze, którymi mogą być zarówno:

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  • Prosta Spółka Akcyjna może zostać założona przez jedną albo więcej osób, dotyczy to osób fizycznych, jak i osób prawnych. Jednakże Prosta Spółka Akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • Clients: Ethan Hunt
  • Completion: February 5th, 2017
  • Project Type: Villa, Residence
  • Architects: Logan Cee