Pierwszym krokiem do założenia Prostej Spółki Akcyjnej jest

„Pierwszym krokiem do założenia Prostej Spółki Akcyjnej jest:

  • Zawarcie umowy spółki. Umowę można zawrzeć poprzez system S24. Należy wypełnić wniosek rejestracyjny, który podpiszą elektronicznie wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów. Umowę tę można również zawrzeć u notariusza. Dokumenty potrzebne do zarejestrowania spółki należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek oraz wymagane załączniki muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów.

Kolejnym krokiem do założenia Prostej Spółki Akcyjnej jest:

  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli Prosta Spółka Akcyjna została zarejestrowana przez system S24, wpis do KRS następuje po zawiązaniu umowy spółki i złożeniu stosownych oświadczeń w formie elektronicznej. Natomiast jeżeli umowa PSA została sporządzona u notariusza, to Zarząd spółki musi przygotować formularz przeznaczony do rejestracji PSA w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

  • Clients: Ethan Hunt
  • Completion: February 5th, 2017
  • Project Type: Villa, Residence
  • Architects: Logan Cee