Podatki w Prostej Spółce Akcyjnej – ile zapłaci spółka, a ile wspólnicy?

admin on 8 lutego, 2022

Decydując się na założenie lub przekształcenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę cały szereg faktów, który warunkuje przepisy prawne pod kątem korzyści, lecz także ograniczeń danej formy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kluczową kwestią będzie w tym zakresie zwrócenie uwagi na tematy związane z opodatkowaniem wybranej formy prawnej, w tym także Prostej Spółki Akcyjnej. Prosta Spółka Akcyjna – jaki podatek dotyczy spółki?  Prosta Spółka Akcyjna, będąc spółką kapitałową, podlega standardowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to znaczy podatkiem CIT (z angielskiego corporate income tax). Podatek CIT tyczy się głównie spółek kapitałowych (Spółki z o.o., spółki komandytowo – akcyjnej, spółki akcyjnej i Prostej Spółki Akcyjnej) lecz także spółki komandytowej.   

Stawki podatku CIT w Prostej Spółki Akcyjnej Wedle przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych istnieją dwie stawki CIT – standardowa stawka 19%, a także niższa stawka w wysokości 9% – pomniejszona stawka dotyczy małych podatników, czyli spółek, których roczny przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 2 milionów euro. Limit 2 milionów euro jest traktowana jako kwota brutto, to znaczy, że obejmuje także wartość podatku od towarów i usług (VAT) wskazanego na fakturach sprzedaży spółki. W przypadku prowadzenia przez spółkę działalności o niewielkim formacie, możliwe i bardzo korzystne jest korzystanie z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, jednak kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, że stawka ta dotyczy jedynie przychodów z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – do uzyskania przychodów z zysków kapitałowych, stosowana będzie standardowa stawka 19% CIT.

Opodatkowanie dochodów wspólników Prostej Spółki Akcyjnej Sprawa nie jest tak prosta, jeśli chodzi o opodatkowanie dochodów wspólników, czyli akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej. Dywidendy na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym równym 19% osiągniętego dochodu, jednak dotyczy to tylko akcjonariuszy jako osób fizycznych. Jest to tak istotne, gdyż akcjonariuszami Prostej Spółki Akcyjnej mogą być także osoby prawne, nie tylko fizyczne. Jednak w ustawie o podatku od dochodów osób prawnych istnieje zapis o tym, iż dywidenda wypłacana przez Spółkę innym osobom prawnym może być zwolniona z podatku. Warunkiem takiego zwolnienia jest posiadanie co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Prostej Spółki Akcyjnej oraz deklaracja, że osoba prawna będzie posiadać te akcje przez co najmniej 2 lata. Podsumowanie Prosta Spółka Akcyjna jako dość nowo wprowadzona forma prowadzenia działalności gospodarczej umożliwia wiele udogodnień prawnych dla akcjonariuszy, jednocześnie nie narzucając dodatkowych ograniczeń podatkowych – kwestia opodatkowania jest bardzo podobna jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej

0 komentarzy
Zostaw komentarz